Veelgestelde vragen

over het EPC en asbestattest

Op zoek naar het antwoord op een specifieke vraag? Wie weet staat het antwoord in onze FAQ

1. Veelgestelde vragen over het energieprestatiecertificaat of EPC

EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Het EPC GD is sinds 2022 verplicht voor appartementsgebouwen met 15 of meer eenheden, sinds 2023 voor gebouwen met 5-14 eenheden, en sinds 2024 voor alle gebouwen met meer dan 2 appartementen. Dit EPC geeft informatie over de gemeenschappelijke schildelen (muren, vloeren, daken) en installaties van het gebouw.

Oude EPC's niet meer geldig vanaf 2022!

Vanaf 2022 zijn enkel nog EPC's geldig die zijn opgemaakt na 2019. De EPC-software werd in dat jaar immers vernieuwd.

Welke gebouwen vallen onder de EPC-verplichting?

Vanaf 2023 vallen alle residentiële en niet-residentiële gebouwen onder deze verplichting, behalve industrie. 

Wat kost een EPC?

Hier vindt u de prijzen van ImmoKeuring.

Waarom kost een EPC gemeenschappelijke delen meer dan een EPC appartement? 

Het EPC gemeenschappelijke delen gaat niet enkel over de gemeenschappelijke hal of kelder van een gebouw, zoals velen denken. Het heeft vooral betrekking tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw in zijn totaliteit, d.w.z. alle buitengevels, alle tussenmuren, alle daken, alle (tussen)vloeren, ramen, gemeenschappelijke installaties, ... Dit EPC vormt ook een basis voor de volgende EPC's die worden opgemaakt voor eenheden in dat gebouw, dus energiedeskundigen zijn verplicht om de informatie uit het EPC GD te gebruiken voor nieuwe EPC's in dat gebouw. Dit allemaal brengt meer werkuren en verantwoordelijkheden met zich mee.

Hoe verloopt de opmaak van een energieprestatiecertificaat?

1- U doet een aanvraag via het klantenportaal. 2- Wij contacteren u voor een afspraak. 3- De keurder komt op plaatsbezoek en doet vaststellingen volgens het inspectieprotocol (stavingsstukken, ramen, isolaties, cv-installatie, ...). 4-  Het EPC wordt binnen 10 dagen via e-mail opgestuurd. 

Moet ik een nieuw EPC laten opstellen na aanpassingen aan mijn woning/ gebouw?

Het is geen verplichting maar wel aangeraden om een beter overzicht te hebben over de energetische toestand van het pand. Als er een EPC-labelpremie zal aangevraagd worden moet men een EPC laten opmaken vóór en ná de werken om in aanmerking te kunnen komen.

Bij appartementsgebouwen is het WEL verplicht om een nieuw EPC gemeenschappelijke delen te laten opmaken ALS meer dan 15% van de gebouwschil wordt gerenoveerd OF als collectieve installaties vervangen worden.

Wanneer is een EPC (energieprestatiecertificaat) verplicht?

Een EPC is verplicht bij de verkoop of verhuur van alle gebouwen behalve industrie en is 10 jaar geldig.

energieprestatiecertificaat

Wanneer is EPC niet verplicht?

Een EPC is niet verplicht voor: Assistentiewoningen met een dagprijs en zonder huurovereenkomst, woonboten, vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan 2 maanden en onbewoonbaar verklaarde wooneenheden.
energieprestatiecertificaat

Hoe bereid ik me voor, voor het EPC-bezoek?

Het is zeer belangrijk om zo veel mogelijk bewijsstukken te verzamelen over het te bezoeken pand. Hoe meer bewijsstukken, hoe beter het EPC meestal zal worden. Als er geen bewijsstukken zijn kan het EPC evengoed opgemaakt worden, wellicht met een slechtere score dan de werkelijkheid.

Als u bv. destijds zelf isolatie hebt geplaatst onder uw hellend dak, dan zoekt u best naar de aankoopfacturen of foto's van tijdens de plaatsing, zo kan de keurder het type en dikte van de isolatie vaststellen. Als u hier niks meer van kunt vinden mag de energiedeskundige GEEN isolatie ingeven in de EPC-software.  

Het is dus verstandig om volgende documenten klaar te leggen tijdens het bezoek (als die er zijn):

Oud EPC-verslag, EPB-dossier, grondplannen, lastenboek, keuringen stookolie, elektriciteit, gas,... , bouwjaar v.h. pand vermeld op akte, kadaster,... , facturen van renovatiewerken zoals ramen, deuren, isolatie op (plat)daken en in de muren, en andere relevante documenten die te maken hebben met energie-efficiëntie.

Bij collectieve verwarmingsinstallaties dient er altijd toegang verleend te worden tot de gemeenschappelijke ruimten.

energieprestatiecertificaat

Heeft mijn woning een EPC?

U kan dit nakijken via de woningpas. Let wel: U moet inloggen met ItsMe of e-ID.
energieprestatiecertificaat

Is een EPC verplicht voor studentenkamers?

Een studentenstudio met eigen toegang, met een eigen bad of douche, toilet en keuken is een wooneenheid en moet beschikken over een afzonderlijk EPC. Als één of meer studentenkamers in hetzelfde gebouw niet over deze ruimtes beschikken maar gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen, wordt er voor het hele gebouw één EPC opgemaakt (= collectief woongebouw)

Welke instanties mogen EPC-certificaten opmaken?

Alleen energiedeskundigen type A (voor residentiële en kleine niet-residentiële gebouwen) en type D (voor grote niet-residentiële gebouwen) die erkend zijn door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA mogen een energieprestatiecertificaat opmaken.

Hoe lang is een EPC geldig?

Een EPC is 10 jaar geldig.

Ik heb zelf isolatie geplaatst in mijn woning zonder facturen, kan dat nog in het EPC worden meegerekend?

Enkel aanvaarde bewijsstukken volgens het inspectieprotocol kunnen aanvaard worden. Dit zijn o.a. (aankoop)facturen, foto's van tijdens de werken of destructief onderzoek met foto's van de isolatie's.  

Is een EPC verplicht voor kantoren of handelsruimten?

Ja, sinds 2020 is een energieprestatiecertificaat verplicht voor kleine niet-residentiële gebouwen (kNR) kleiner dan 500m2. 

Vanaf 2023 is het EPC ook verplicht voor niet-residentiële gebouwen groter dan 500m2.

Wie controleert op de aanwezigheid van EPC? 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA controleert op de aanwezigheid en correctheid van EPC's. Zodra een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden op de vastgoedmarkt dient de eigenaar te beschikken over een energieprestatiecertificaat, het VEKA controleert ook hier op.

2. Veelgestelde vragen over het asbestinventarisattest of asbestattest (AIA)

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Vanaf 23/11/22 een asbestattest verplicht bij de verkoop van elk gebouw die voor 2001 is gebouwd. Tegen 2032 moet elke gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. 

Wie mag een asbestattest opmaken?

Enkel asbesteskundigen inventarisatie (ADI's), erkend door het OVAM, die voor een erkende firma werken mogen een asbestinventarisattest opmaken. Zowel de firma ImmoKeuring als haar asbestdeskundigen zijn erkend bij OVAM.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

De geldigheidsduur van een asbestattest is standaard 10 jaar. Als er materialen met hoog risico aanwezig zijn in het gebouw, wordt de geldigheid van het attest ingekort tot 5 jaar.

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Het verloop van een asbestinventaris in een notendop:

1- Officieel opdrachtformulier: Verplicht in te vullen door opdrachtgever. Zonder dit formulier kan de inventarisatie niet starten.

2- Vooronderzoek

3- plaatsbezoek

- Inspectie van alle ruimtes, ook tuin, garage, ... Extra bezoek vereist indien niet overal toegang mogelijk is.
- Monstername: Om aanwezigheid van asbest uit te sluiten dienen er verplicht stalen worden genomen van o.a. pleister in muren en plafond, leidingisolatie, golfplaten, leien, crepi, tegellijm, ...

4- Opmaak attest: Na opsturen van de monsters en ontvangen van laboanalyse, worden alle gegevens ingegeven in de databank van OVAM.

5- Opsturen van het asbestattest via email

Hoeveel stalen dienen er genomen te worden voor het asbestattest? 

Het aantal stalen hangt af van de hoeveelheid asbestverdachte materialen in het gebouw. Hoe meer asbestverdacht materiaal, hoe meer staalnames er moeten gebeuren ALS de eigenaar wilt dat die materialen als asbestvrij worden beschouwd. Dus er kan ook geen staal genomen worden als de eigenaar weigert. Bv. voor een golfplaat die sowieso asbest bevat kan de eigenaar weigeren om een staal te  laten nemen omdat de labo dat toch alleen maar zal bevestigen...

Kan er ook een asbestattest worden opgemaakt zónder staalnames? 

Zonder staalname kan een asbestinventarisattest worden opgemaakt maar geen enkel asbestverdacht materiaal zal dan als asbestveilig beschouwd worden in het asbestatttest.

Voor welke materialen zijn staalnames verplicht om als niet  asbestverdacht te worden beschouwd?

Volgens het inspectieprotocol moet er onder andere voor volgende materialen verplicht een monster genomen worden om ze als asbestveilig te mogen rapporteren: leidingisolatie, pleisterwerk (muren en plafonds), crepi, pical/ asbestboard, spuitasbest/bevlokking, tegelijm faience, zwarte tegellijm, bitumen, mastiek/kit, golfplaat, ...

Mijn huis is volledig gestript en vernieuwd, moeten er dan tóch stalen genomen worden?

Als u met facturen, foto's, bouwvergunning,... kan bewijzen dat de werken na 2001 zijn gebeurd, dan kan de aanwezigheid van asbest uitgesloten worden. 

Wat bedoelt men met niet-destructief onderzoek?

Met niet-destructief onderzoek bedoelt men: Zonder asbestverdachte en andere materialen te demonteren, beschadigen of los te wrikken, waardoor schade kan ontstaan. Schade die inherent is aan monsternames, valt onder de noemer van niet-destructief onderzoek, zolang deze schade geen risico’s met zich kan meebrengen. Dus bv. een staalname (gaatje van +-2cm) in een muur die veilig wordt afgedicht, wordt gezien als niet-destructief.

Keuring aanvragen

Over ons